Kontorindretning

Når du får besøg af Heide Ergonomi & Ergoterapi får du en grundig ergonomisk gennemgang at din kontorarbejdsplads, for at forebygge og afhjælpe gener og smerter.

Ved besøget bliver der gennemgået:

– indstilling af inventar

– arbejdsstillinger

– indretning

– belysning

– skærmbriller

– støj

– organisering af arbejdet

– forebyggende øvelser

Ved besøget vil medarbejderen blive observeret i nuværende kontor indretning. Derefter vil der være en kort samtale om hvordan medarbejderen opleve det går, er der særlig gener eller hensyn. Ud fra oplysninger fra medarbejderen og observationer, vil der blive vejledt i hvordan en hensigtsmæssig anvendelse af kontorstolen og skrivebordet. Ligeledes indstilles computerskærmen,tastatur og mus. Der vil også blive vurderet på belysningen til den enkelte medarbejder.

Undervejs i kontor gennemgangen lærer medarbejderen om de væsentligste variationer de kan udføre i løbet af en arbejdsdag og hvilke arbejdsstillinger der anbefales ift. siddende eller stående arbejde.

Som udgangspunkt kigges der på nuværende kontor indretning ift. en ergonomisk vejledning, der skal ikke sendes en regning på produkter ved hvert besøg. Men hvis der i kontor gennemgangen hos den enkelte medarbejder, vurderes at et nyt produkt vil optimerer forholdene, videregives disse anbefalinger på skrift. De konkrete anbefalinger vil være hensigtsmæssigt at ligge i medarbejderens APV mappe.